• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

 

h1  

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 256…

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน 2564 >>ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร<< Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) …

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ 29 มีนาคม - 20 เมษายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ 29 มีนาคม - 20 เมษายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) >ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร< Read more

ประกาศแนวทางปฏิบัติในงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน…

ประกาศแนวทางปฏิบัติในงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ประกาศแนวทางปฏิบัติในงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) Read more

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่2/2563

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่2/2563

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่2/2563 Read more

 

h1  

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนเดือน)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนเดือน)

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ข่าวประกวดราคา


S  8536100 Custom

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

lolo
ภาพกจกรรม ประจำป 2563
สำเนาของ ABC High School presents
Untitled-1
ubi
tve
สำเนาของ สำเนาของ ABC High School presents 1
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 2
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 7
banner-05
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 3
banner-01
banner-02
banner-03
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 1
new
vcopmanal
sataban2
banner-05
banner-07
Military student
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 4
 สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 5
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 6