• ban9.jpg

 

h1  

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต…

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  หัวหน้างาน คณะครูและเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ร่วมพิธีเปิด

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน คณะครูและเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมพิธีเปิด "การสัมมนาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565"..... Read more

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต…

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 นายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วม กิจกรรม

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วม กิจกรรม "สร้างความรัก สร้างเครือข่าย สานสายใยผูกผัน สู่การพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพสูงแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565" ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและ..... Read more

ในวันที่ 2 กันยายน 2565 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรีย…

ในวันที่ 2 กันยายน 2565 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ณ ห้องเกียรติกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ในวันที่ 2 กันยายน 2565 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ณ ห้องเกียรติกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าบรรยาย เพื่อสร้า…

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าบรรยาย เพื่อสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ ที่ประชาชนควรรู้ (กฎหมาย PDPA, กฎหมายเกี่ยวกับ การทำแท้ง, กฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ  และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด)  ใ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าบรรยาย เพื่อสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ ที่ประชาชนควรรู้ (กฎหมาย PDPA, กฎหมายเกี่ยวกับ การทำแท้ง, กฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องราไวย์ อาคาร R-Phuket..... Read more

 

h1  

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

director

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

new
lolo
ภาพกจกรรม ประจำป 2563
สำเนาของ ABC High School presents
Untitled-1
kruprom01
ubi
bennerdve
tve
rms11
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 2
banner-05
20
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 3
banner-01
banner-02
banner-03
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 1
new
vcopmanal
sataban2
banner-05
banner-07
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 4
 สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 5
 APPF1