• 00.jpg

h1  

สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามอบชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อใช้สำหรับการจัดการเร…

สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามอบชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีท่านผู้อำนวยการสุคนธ์ แก้วแท้เป็นผู้รับมอบ

สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามอบชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีท่านผู้อำนวยการสุคนธ์ แก้วแท้เป็นผู้รับมอบ  Read more

มอบตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีกาศึกษา 2559 วัน…

มอบตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีกาศึกษา 2559  วันที่ 27 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องทรายแก้ว

มอบตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีกาศึกษา 2559 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องทรายแก้ว Read more

คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับทุนการศึกษา โครงการอาหารกลางว…

คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับทุนการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน เนื่องในพิธีสักการะและฉลองวันเกิดองค์เทพเจ้า

คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับทุนการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน เนื่องในพิธีสักการะและฉลองวันเกิดองค์เทพเจ้า "โป๊ยอุนเชี้ยตสุด"ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต  Read more

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึก…

นายสุคนธ์  แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 20 ให้กับนักศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2559  ณ บ้านวานิช

นายสุคนธ์  แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 20 ให้กับนักศึกษาวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านวานิช Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05