• 000001.jpg
  • 003.jpg
  • 0106256402.jpg

 

h1  

เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโ…

เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คลิกเพื่อลงนาม เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดประกาศแนบ Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มอบกระเช้าแสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏ…

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  มอบกระเช้าแสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  พร้อมกันนี้ นายเรวัติ อารีรอบ ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 21,000 ชิ้น

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาพร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มอบกระเช้าแสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมกันนี้ นายเรวัติ อารีรอบ ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 21,000 ชิ้น เพื่อใช้ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 Read more

การ"ประกวดสื่อมัลติมีเดี๋ยเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์" ภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุ…

การ

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม "ประกวดสื่อมัลติมีเดี๋ยเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์" ภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมราไวย์ ชั้น 2 อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน)

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ข่าวประกวดราคา

S  8536100 Custom

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

lolo
ภาพกจกรรม ประจำป 2563
สำเนาของ ABC High School presents
Untitled-1
kruprom01
ubi
tve
สำเนาของ สำเนาของ ABC High School presents 1
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 2
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 7
banner-05
20
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 3
banner-01
banner-02
banner-03
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 1
new
vcopmanal
sataban2
banner-05
banner-07
Military student
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 4
 สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 5
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 6