• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

h1  

แจ้งนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ทุกชั้นเรียน

แจ้งนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ทุกชั้นเรียน

แจ้งนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ทุกชั้นเรียน ให้นักศึกษาเข้าไปปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลในศูนย์กำลังคนอาชีวะ www.v-cop.go.th  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็น User name และ Password สามารถกดดูคู่มือการปรับปรุงตามลิงค์ด้านล่าง คู่มือปรับปรุง v-cop Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปวช.3 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปวช.3 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปวช.3 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้เข้าร่วมประกวดชุดรีไซเคิล กับโครงการทิ้งขยะให้มีสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ จัดโดยเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (โดยเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) มีนายธีระ เจี่ยสกุล ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

โครงการค่ายสีน้ำ สร้างสรรค์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการค่ายสีน้ำ สร้างสรรค์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนกวิชาศิลปกรรม ได้จัดโครงการค่ายสีน้ำ สร้างสรรค์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวประกวดราคา

 admin-61

banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05