• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

 

h1  

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่…

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต   เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร   >>คลิก<< ดาวน์โหลด :: >>ใบสมัครยื่นความประสงค์โควตา ประจำปีการศึกษา 2565<< Read more

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่องมาตรการการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยอาช…

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  เรื่องมาตรการการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่องมาตรการการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ดาวน์โหลด :: ประกาศต้นฉบับ Read more

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด รุ่นที่ 2/2564

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด รุ่นที่ 2/2564

คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด รุ่นที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต Read more

พิธีเปิดโครงการ "เครื่องดื่มร่วมสมัย ถูกใจวัยรุ่น" สาขาวิชาการโรงแรม ในรูปแบบออน…

พิธีเปิดโครงการ

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาการโรงแรมและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการ "เครื่องดื่มร่วมสมัย ถูกใจวัยรุ่น" สาขาวิชาการโรงแรม ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ ห้องสะพานหิน อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

ข่าวประกวดราคา

director

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

lolo
ภาพกจกรรม ประจำป 2563
สำเนาของ ABC High School presents
Untitled-1
kruprom01
ubi
bennerdve
tve
สำเนาของ สำเนาของ ABC High School presents 1
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 2
banner-05
20
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 3
banner-01
banner-02
banner-03
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 1
new
vcopmanal
sataban2
banner-05
banner-07
Military student
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 4
 สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 5