• 00.png
  • 01.png

h1  

อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมและประกวดแผนธุรกิจ

อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมและประกวดแผนธุรกิจ

อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมและประกวดแผนธุรกิจ โครงการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

แผนกวิชาศิลปกรรม จัดโครงการ "ค่ายสีน้ำสร้างสรรค์บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี…

แผนกวิชาศิลปกรรม จัดโครงการ

แผนกวิชาศิลปกรรม จัดโครงการ "ค่ายสีน้ำสร้างสรรค์บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดงานขอบคุณกรรมการสภา มุทิตา ผู้เกษียณ ประจำปี 2560 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต Read more

โครงการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษารองรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานใหม่ …

โครงการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษารองรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานใหม่ และมาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษารองรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานใหม่ และมาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิตและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 3 อัตรา

21082560088

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิตและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 3 อัตรา

ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนปฏิพัทธ์ฯ

882208256nnnnn03

 สอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนปฏิพัทธ์ฯ

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05