• 1.gif
  • 2.gif
  • 12.jpg
  • 111.jpg
  • 112.jpg
  • 0125012564.jpg

 

h1  

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตาทั่วไป (ผู้สนใจเรียนอาชีวศึกษา) ปีการศึ…

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตาทั่วไป (ผู้สนใจเรียนอาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด :: รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตาทั่วไป ผู้สนใจเรียนอาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตาทั่วไป (ผู้สนใจเรียนอาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2564 สามารถสแกน QR Code เพื่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 Read more

นำนักเรียนเข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นักเรียนระดับประ…

นำนักเรียนเข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563

นำนักเรียนเข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 นายสรวิชญ์  จันทร์สุขศรี แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต Read more

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกว…

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกวิชาต่างๆ   เข้าร่วมพิจารณาทุนการศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครู

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกวิชาต่างๆ  เข้าร่วมพิจารณาทุนการศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครู ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 21 มกราคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 513 อาคารนริศร Read more

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พบปะ พูดคุย กับนักเรียน นักศ…

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พบปะ พูดคุย กับนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันโควิด-19

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พบปะ พูดคุย กับนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันโควิด-19 วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน)

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

ข่าวประกวดราคา


S  8536100 Custom

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

lolo
20
สำเนาของ ABC High School presents
Untitled-1
ubi
tve
สำเนาของ สำเนาของ ABC High School presents 1
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 2
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 7
banner-05
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 3
banner-01
banner-02
banner-03
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 1
new
vcopmanal
sataban2
banner-05
banner-07
Military student
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 4
 สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 5
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 6