• 00.png
  • 01.png

h1  

วันที่ 15 กันยายน 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

วันที่ 15 กันยายน 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

วันที่ 15 กันยายน 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้จัดกิจกรรม Welcome Back สานสัมพันธ์พี่น้องอาชีวะ ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 13 กันยายน 2560 ทางนักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมมุทิตาจิต จากใจศิษย์ ให้แก่ข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ณ ลานอาชีวสัมพันธ์..... Read more

วันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการกรอาชีวศึกษา

วันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการกรอาชีวศึกษา

วันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการกรอาชีวศึกษา ได้จัดงานการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคใต้ ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต Read more

แผนกการโรงแรม จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

แผนกการโรงแรม จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

แผนกการโรงแรม จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า ในวันหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวเพลส ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิตและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 3 อัตรา

21082560088

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิตและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 3 อัตรา

ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561

Untitled-125082560

สอบราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05