• 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61-4.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg

h1  

ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษ…

ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด : รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้ที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทร 076-214818 ต่อ 114 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 Read more

ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ…

ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดกระบี่,พังงา,ภูเก็ต) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  Read more

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 (V-Go XVII)

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 (V-Go XVII)

  คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้นำนักเรียน นักศึกษาร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 (V-Go XVII) ในระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2..... Read more

โครงการ DIT YOUTH CAMP 2018

โครงการ DIT YOUTH CAMP 2018

นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ DIT YOUTH CAMP 2018 จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตามโครงการเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายใน พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2561ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

 admin-61

ubi
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05