• 00.png
  • 01.png

h1  

แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27

แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27

แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ในวันที่ 21 กรกฎาคา 2560 ผลการแข่งขัน 1. นางสาวอารียา  ธวัดดำ    เหรียญทอง 2. นางสาวกนกวรรณ   วันแรก  เหรียญเงิน 3. นางสาวธติรัตน์  ภูทอง  เหรียญทองแดง Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษามารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษามารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษามารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

จุลสาร ฉบับที่ 18 มิถุนายน 2560

จุลสาร ฉบับที่ 18 มิถุนายน 2560

จุลสาร ฉบับที่ 18 มิถุนายน 2560 Read more

นักเรียน-นักศึกษา เข้าปรับปรุงประวัติ (v-cop) ประจำปีการศึกษา 2560

นักเรียน-นักศึกษา เข้าปรับปรุงประวัติ (v-cop) ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีความประสงค์จัดเก็บข้อมูลศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) โดยให้นักเรียน-นักศึกษาทุกระดับชั้นปี เข้าปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวได้ที่ http://www.v-cop.go.th ภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด : ขั้นตอนการเข้าปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวนักเรียน-นักศึกษา (v-cop) Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา (ด่วนมาก)

 

19072560nn01

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา (ด่วนมาก)

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ข่าวประกวดราคา

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05