• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

h1  

ประชาสัมพันธ์โครงการความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร (HACCP)

ประชาสัมพันธ์โครงการความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร (HACCP)

ประชาสัมพันธ์โครงการความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร (HACCP) Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย Read more

ประกาศรับสมัครการจัดอบรมวิชาชีพ

ประกาศรับสมัครการจัดอบรมวิชาชีพ

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดอบรมวิชาชีพโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2562 Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้รับประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดภูเก็ตและเหล่ากาชาดจังหว…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้รับประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดภูเก็ตและเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้รับประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดภูเก็ตและเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้สนับสนุนการจัดหาผู้บริจาคโลหิตอย่างดียิ่ง ประจำปี2562ในโอกาส "วันผู้บริจาคโลหิตโลก" ภายใต้สโลแกน "Safe blood for alt.-โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ"ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

 admin-61

ubi
tve
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05