• 23-12-62.png

h1  

ประชาสัมพันธ์ นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

ประชาสัมพันธ์ นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

ประชาสัมพันธ์ นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 Read more

ประชาสัมพันธ์ ถ่ายรูปหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา 2562 ระดับปวช.3 และ ปวส.2 (ที่ไม่ออกฝ…

ประชาสัมพันธ์ ถ่ายรูปหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา 2562 ระดับปวช.3 และ ปวส.2 (ที่ไม่ออกฝึกงาน)

  ประชาสัมพันธ์ ถ่ายรูปหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา 2562 ระดับปวช.3 และ ปวส.2 (ที่ไม่ออกฝึกงาน) ดาวน์โหลด :: >> ตารางกำหนดการการถ่ายรูปหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา 2562 ระดับปวช.3 และ ปวส.2 (ที่ไม่ออกฝึกงาน) << Read more

สร้างความร่วมมือทางการศึกษา MOU กับสถาบันทางการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ ทั้งเพื่…

สร้างความร่วมมือทางการศึกษา MOU กับสถาบันทางการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้  ทั้งเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาและรองรับหลักสูตรนานาชาติ

นายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สร้างความร่วมมือทางการศึกษา MOU กับสถาบันทางการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ ทั้งเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาและรองรับหลักสูตรนานาชาติ นำทีมโดยรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่าน ดร.พีรพล  พูลทวี ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2563 ณ ประเทศเกาหลีใต้ Read more

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ประจำปีการศึกษา 2563

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ประจำปีการศึกษา 2563

  สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศจีน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องพรหมเทพ อาคาร 6 (เจ้าฟ้า) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา


นายวิทยา  เกตุชู

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ubi
tve
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05
banner-07