• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png
  • 24251309_1989583837988935_235733218_o.png

h1  

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันครู อาชีวศึกษา จังหวัดภูเก็ต วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยบริหารธุรกิจภาคใต้ Read more

ชมรมวิชาชีพการโรงแรม ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา

ชมรมวิชาชีพการโรงแรม ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา

ชมรมวิชาชีพการโรงแรม ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 07.00 - 16.00 น. ณ สำนักสงฆ์กู้กูและมัสยิดดารุลอิสตีกอมะฮ์พารา Read more

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน …

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 - 15 มกราคม 2561 ณ..... Read more

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครง…

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง)ในหัวข้อ การประกอบอาชีพสปาในธุรกิจโรงแรม วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561  ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง)ในหัวข้อ การประกอบอาชีพสปาในธุรกิจโรงแรม วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05