• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

h1  

รับสมัครหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 หลักสูตร

รับสมัครหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 หลักสูตร

รับสมัครหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่   1. หลักสูตร Junior Master Chef  2.หลักสูตร IT Camp   3. หลักสูตรวิชาชีพด้านการทำขนมอบยอดนิยม  ..... Read more

ปฐมนิเทศและประเมินคุณสมบัติแรกเข้า นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ปฐมนิเทศและประเมินคุณสมบัติแรกเข้า นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ปฐมนิเทศและประเมินคุณสมบัติแรกเข้า นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบริการอาหารและเครื่องดื่ม อาคารนริศร Read more

แผนกศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ลานพระวิษณุกรรม อาคารทุ่งคา Read more

โครงการสานสัมพันธ์ "น้องพี่ไอทีร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม"

โครงการสานสัมพันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ "น้องพี่ไอทีร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม" วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

 ผอ

banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05