• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg

h1  

"ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เข้าร่วมโครงการฯ ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ดำเนินกิจกรรม "ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน Read more

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ "บัวหลวงเกมส์"

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ

  นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำครูผู้ควบคุมทีมและตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ "บัวหลวงเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 1 - 9 กันยายน 2561 โดยมีทีมนักกีฬาที่ร่วมแข่งขัน 3 ประเภท มีผลการแข่งขันดังนี้ 1...... Read more

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ ในเรื่อง "เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพั…

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการส่งเสริมความรู้ ในเรื่อง

ชมรมเลขานุการและการจัดการสำนักงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ ในเรื่อง "เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์" โดย นางกิจจา วสุนธราธรรม หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องนิด้า ชั้น 4 อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ประตูเมืองภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวประกวดราคา

 admin-61

ubi
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05