• 06-12-62.jpg

h1  

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการอาชีวศึกษาใน ศตวรรษที่ 21

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการอาชีวศึกษาใน ศตวรรษที่ 21

  คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการอาชีวศึกษาใน ศตวรรษที่ 21เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์มาลัยจากดอกไม้ไหว (Artificial Flower Garland)

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์มาลัยจากดอกไม้ไหว (Artificial  Flower  Garland)

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์มาลัยจากดอกไม้ไหว (Artificial  Flower  Garland) Read more

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีรายชื่อศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตา ประจำปีกา…

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีรายชื่อศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ที่มีรายชื่อศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตา                  ประจำปีการศึกษา 2563 1.เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์ ประเภทโควตา 2.ประกาศรายชื่อนักศึกษาโควตา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใน..... Read more

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม อบจ.สัญจร

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม อบจ.สัญจร

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม อบจ.สัญจร  เวลา 08.30 - 14.00 น. วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562  ณ บริเวรโรงเรียนบ้านบางโรง Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา


นายวิทยา  เกตุชู

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ubi
tve
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05
banner-07