• 00.jpg

h1  

กิจกรรมบริการทางวิชาการ อบรมการรีทัชและตัดต่อรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop C…

กิจกรรมบริการทางวิชาการ อบรมการรีทัชและตัดต่อรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

กิจกรรมบริการทางวิชาการ อบรมการรีทัชและตัดต่อรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 โดยนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.59) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ Read more

ดร.บุญส่ง จําปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมที่ดินบริจาค

ดร.บุญส่ง จําปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมที่ดินบริจาค

ดร.บุญส่ง จําปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมที่ดินบริจาค เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดย ผอ. สุคนธ์ แก้วแท้ เป็นผู้รายงานข้อมูล ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 Read more

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพก…

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ) จังหวัดภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05