• 1.Web Banner (1).jpg
  • 2.bannerweb 65-01.jpg
  • 3.R-Phuket IDOL.png

 

h1  

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อป…

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อประเภทโควตาคนดี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด>>รายละเอียดประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด>>แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นคนดี  Read more

พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

พลังครูยุคใหม่  สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้รับโล่รางวัลคุรุสภาและเข็มทองคำประจำปี 2565 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเด่นโดยมี นางสาวตรีนุช เที่ยนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัลเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 Read more

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ฉบับที่ 12

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ฉบับที่ 12

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ฉบับที่ 12 เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read more

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ฉบับที่ 11

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ฉบับที่ 11

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ฉบับที่ 11 เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read more

 

h1  

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาว์นโหลดประกาศ

ข่าวประกวดราคา

director

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

lolo
ภาพกจกรรม ประจำป 2563
สำเนาของ ABC High School presents
Untitled-1
kruprom01
ubi
bennerdve
tve
rms11
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 2
banner-05
20
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 3
banner-01
banner-02
banner-03
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 1
new
vcopmanal
sataban2
banner-05
banner-07
Military student
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 4
 สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 5