• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

h1  

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายชาตรี คงแป้น

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายชาตรี คงแป้น

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายชาตรี คงแป้น เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 Read more

พิธียกย่อง เชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา

พิธียกย่อง เชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้นำคณะครู และนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธียกย่อง เชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต Read more

ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดให้มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล Logbook เพื่อให้บุคลากรครูสามารถนำไปบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมี ดร.เศรษฐาพันธ์ สุกใสและคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสุธี ไทยเกิด ผู้แทนฝ่ายบริหารวิทยาลัยฯกำกับดูแลติดตามเสริมสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมในการให้แนวทางการดำเนินการตามนโยบายของวิทยาลัย ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ 636 Read more

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

 admin-61

ubi
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05