• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

h1  

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 Read more

โครงการบูรณาการวิชาชีพ รายวิชาการสอบบัญชี

โครงการบูรณาการวิชาชีพ รายวิชาการสอบบัญชี

ด้วยนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี จัดโครงการบูรณาการวิชาชีพ รายวิชาการสอบบัญชี "เรื่องการสอบบัญชี" โดยมีนายกฤตพัส บุญสิริ ผู้จัดการบริษัท เอส.เอ็น.บี การบัญชีจำกัด เป็นวิทยากร ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า ชั้น..... Read more

โครงการบูรณาการวิชาชีพ รายวิชาการสอบบัญชี

โครงการบูรณาการวิชาชีพ รายวิชาการสอบบัญชี

ด้วยนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี จัดโครงการบูรณาการวิชาชีพ รายวิชาการสอบบัญชี "เรื่องการสอบบัญชี" โดยมีนายกฤตพัส บุญสิริ ผู้จัดการบริษัท เอส.เอ็น.บี การบัญชีจำกัด เป็นวิทยากร ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า ชั้น..... Read more

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายก อวท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายก อวท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

 admin-61

ubi
tve
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05