• 01.png
  • 011.png
  • bannerweb-01.jpg

 

h1  

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่…

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต   เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร   >>คลิก<<   คลิกลิงค์สมัครเรียน กรณีสมัครเรียน ระดับ ปวช. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนสามารถสมัครเรียนผ่านลิ้งค์ Google Form ด้าน่ล่างนี้เท่านั้น  หรือ ติดต่อสอบถาม งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โทร 076-214818..... Read more

นางพรชนก เฮงประเสริฐ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยอ…

นางพรชนก เฮงประเสริฐ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้างานในฝ่ายร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาลสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  นางพรชนก เฮงประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาลสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว    วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด Read more

การจัดรูปแบบการเรียนการสอน แบบ Next normal ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การจัดรูปแบบการเรียนการสอน แบบ Next normal ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ การจัดรูปแบบการเรียนการสอน แบบ Next normal ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) Read more

 

h1  

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน)

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน) ดาวน์โหลด

ข่าวประกวดราคา

director

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

lolo
ภาพกจกรรม ประจำป 2563
สำเนาของ ABC High School presents
Untitled-1
kruprom01
ubi
bennerdve
tve
rms11
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 2
banner-05
20
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 3
banner-01
banner-02
banner-03
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 1
new
vcopmanal
sataban2
banner-05
banner-07
Military student
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 4
 สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 5