• 00.png
  • 01.png

h1  

นายสมชัย สัจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง

นายสมชัย สัจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง

นายสมชัย สัจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนางธิดา บุญรัตน์ คลังจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องไตรตรัง..... Read more

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

พิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต Read more

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

  คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวประกวดราคา

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05