• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

h1  

วันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

 วันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม วันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ในพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส.แบค) Read more

มอบโลห์เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

มอบโลห์เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มอบโลห์เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน 3 รายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

Director Lee Non Jo ครูอาสาสมัครชาวเกาหลี

Director Lee Non Jo ครูอาสาสมัครชาวเกาหลี

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมรับมอบทุนการศึกษา ซึ่ง Director Lee Non Jo ครูอาสาสมัครชาวเกาหลีมอบให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน 7 ทุน ๆ..... Read more

งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

 admin-61

ubi
tve
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05