• 0001.jpg
  • banner.jpg
  • banner02.jpg

 

h1  

ร่วมประชุมศูนย์การเรียนรู้ครัวภูเก็ต

ร่วมประชุมศูนย์การเรียนรู้ครัวภูเก็ต

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมประชุมศูนย์การเรียนรู้ครัวภูเก็ต ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต และชมรมครัวเชฟจิตอาสาภาคใต้ เพื่อพัฒนาเชฟแบบครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต พร้อมเป็นศูนย์ผลิตและจำหน่ายอาหารคุณภาพสูง ราคาย่อมเยาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีท้องถิ่น งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนออนไลน์

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนออนไลน์

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนออนไลน์  ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00--16.00 น. ณ ห้อง 635 และ 636 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

การประชุม​รูป​แบบการบริหาร​สถานศึกษา​ภายใต้​สถานการณ์​ไวรัส​ Covid-19 ระดับ​หัวห…

การประชุม​รูป​แบบการบริหาร​สถานศึกษา​ภายใต้​สถานการณ์​ไวรัส​ Covid-19 ระดับ​หัวหน้า​แผนก​วิชา​

นายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ประชุมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ไวรัส Covid-19 ระดับหัวหน้าแผนกวิชา วันที่ 25 พฤษภาคม2563 เวลา10.00 น.   ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด :: เอกสารประกอบการสมัคร

ข่าวประกวดราคา


S  8536100 Custom

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สำเนาของ ABC High School presents
Untitled-1
ubi
tve
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
banner-05
sataban2
banner-05
banner-07