• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

h1  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

"กิจกรรมเติมใจให้กัน สานสัมพันธ์อาชีวะ"

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 "กิจกรรมเติมใจให้กัน สานสัมพันธ์อาชีวะ" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน…

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรเ…

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

 ผอ

banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05