• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

h1  

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. มาร่วมกับเรา อาชีวะฝีมือชน เพื่อสร้างชาติด้วยการไปเลือกตั้ง Read more

พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี  ท้าวศรีสุนทร วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประ…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับสมัครวันจันทร์ - ศุกร์์  เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องวิชาการ อาคารนริศร (อาคาร 5) ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2562 Read more

รับรางวัลการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ "ดีเด่น"

รับรางวัลการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ

นายประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้ารับรางวัลการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ "ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

 admin-61

ubi
tve
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05