•  994x348 1.jpg

 

h1  

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเชิญชวน ร่วมกิจกรรม SINGING CONTEST การประกวดร้องเพลง แ…

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเชิญชวน ร่วมกิจกรรม SINGING CONTEST การประกวดร้องเพลง และประกวดความสามารถพิเศษ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานหน้าตึกเจ้าฟ้า

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเชิญชวน ร่วมกิจกรรม SINGING CONTEST การประกวดร้องเพลง และประกวดความสามารถพิเศษ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานหน้าตึกเจ้าฟ้า Read more

แผนกวิชาการบัญชี ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมก้าวทัน Tax Junior เตรียมความพร้อมส…

แผนกวิชาการบัญชี ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมก้าวทัน Tax Junior เตรียมความพร้อมสู่นักบัญชีภาษีอากรสมัยใหม่ โดยวิทยากร คุณฐาปกรณ์ เจียรนันทพิสุทธ์ ตำแน่ง Regional Group Accounting Manager บริษัท โบ๊ทลากูนยอชต์ติ้ง จำกัด ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 1

แผนกวิชาการบัญชี ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมก้าวทัน Tax Junior เตรียมความพร้อมสู่นักบัญชีภาษีอากรสมัยใหม่ โดยวิทยากร คุณฐาปกรณ์ เจียรนันทพิสุทธ์ ตำแน่ง Regional Group Accounting Manager บริษัท โบ๊ทลากูนยอชต์ติ้ง จำกัด ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566..... Read more

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันครู สพป.ภู…

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันครู สพป.ภูเก็ต ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ผ่านกิจกรรมแข่งกีฬาวันครู กับตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย ณ โรงเรียนสะปำ

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันครู สพป.ภูเก็ต ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ผ่านกิจกรรมแข่งกีฬาวันครู กับตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย ณ โรงเรียนสะปำ  จังหวัดภูเก็ต   Read more

ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภููเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม วันครู …

ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภููเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภููเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต  Read more

 

h1  

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

director

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

new2566
lolo
ภาพกจกรรม ประจำป 2563
สำเนาของ ABC High School presents
Untitled-1
kruprom01
ubi
bennerdve
tve
rms11
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 2
banner-05
20
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 3
banner-01
banner-02
banner-03
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 1
new
vcopmanal
sataban2
banner-05
banner-07
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 4
 สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 5
 APPF1