• 00.png
  • 01.png

ภาพกิจกรรม

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เนื่องในโอกาส วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งคำขวัญปีนี้ คือ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติด” 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

IMG 3652

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต และพลตำรวจตรีธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ในโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการโรงแรม ได้เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการเข้ารับปริญญาบัตร ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ พุทธศักราช 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2560 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการเตรียมความพร้อมการ จัดการเรียนการสอน รองรับประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมชั้นสองอาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางวิมลวรรณ เจริญ คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ กำกับดูแลการสอบประเมินฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องพรหมเทพ และ ห้องเทคโนโลยีเฉพาะทาง 636 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่โลกอาชีพ "ศึกษาดูงานภายในประเทศ" ในวันที่ 30 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร ครู สถานประกอบการ ไปลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาอาชีวะ กับมหาวิทยาลัยเทียนจินประเทศจีน ในวันที่ 23 - 29 เมษายน 2560

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมรดน้ำขอพร นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในวันที่ 7 เมษายน 2560

การสัมมนานักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อสรุปผลการฝึกงานฝึกอาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม จากวิทยาลัย SMKN-57 ประเทศอินโนีเซีย ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ณ โรงแรมอินดิโกเพิร์ล หาดในยาง ภูเก็ต วันที่ 7 เมษายน 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 จัดโครงการ ซ่อมเสริมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2560

โครงการสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อเรื่อง รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน ไทยแลนด์ 4.0 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโดยนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทล.บ.58

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดงานมหกรรมวิชาชีพ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง รับชม รับฟัง ทอล์คโชว์ ก้าวไปไม่หยุดยั้งด้วยพลังของครอบครัว โดย...น้องเบส (อรพิมพ์ รักษาพล) และการแสดงของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ สะพานหิน 4000 ที่นั่ง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส แบค)

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙" คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามสุระกุล

คณะผู้บริหาร ครูและ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายชนาธิป ทิพย์วงศ์ นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับทุนการศึกษาจากสภาการศึกษา นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ นครเทียนจิน เริ่มศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559 - 2563

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรม "น้อมรำลึกในพระกรุณามหาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช" ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ลานอาชีวะ

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และโครงการลดการใช้พลังงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารนริศร พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารนริศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนัศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการอบรมแกนนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน หลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร (Phuket Junior Master Chef 2016) ร่วมกับสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต โดยงบอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงยิม 4000 ที่นั่ง สะพานหิน

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลราชสมบัติครบ๗๐ปี จัดโดยจังหวัดภูเก็ต ประธานนักเรียนพร้อมด้วยกรรมการสภานักเรียนจำนวน๑๒คนและตัวแทน ครู ครูอุสมาน มือลีเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบธงเยาวชนรักษ์หาด ณ บริเวณหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันพฤหัสบดี ที่๙มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมการวาดตัวการ์ตูนด้วยโปรแกรม Adobe illustrator

อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต (อศจ.ภูเก็ต) จัดงานวันครูประจำปี 2559 มีสถานศึกษาร่วมงาน 6 สถานศึกษา ประกอบด้วย วอศ.ภูเก็ต วท.ภูเก็ต วท.ถลาง วช.ภูเก็ต วิทยาลัยเทคโนโนลีภูเก็ต และวิทยาลัยบริหารธุรกิจภูเก็ต (เอส.แบค) ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 26 ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดตรัง

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันท์ (ในส่วนภูมิภาค) ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วันควน) อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างที่ 7 -9 ธันวาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ สนามสุรกุล จังหวัดภูเก็ต

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับมอบถ้วยรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน Thailand Junior Chef Championsship งาน Food And Hotelex 2015 ณ รอยัล ภูเก็ต มารีนา ซึ่งจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2558

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต (เขารัง)

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และ การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ ได้เข้าประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาเว็บเพจ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กร (O.D.)และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ จังหวัดกระบี่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่คณะครู สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ ห้องกะรน บี โรงแรมเลอเมอริเดียน

งาน "กาลเกษียณ มุติตา" 58 ครูผู้พากเพียร สร้างผลงานที่ภาคภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 7000 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ กิจกรรมหน้าเสาธง

แกนนำ ปปช.รณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวันที่ 3 กันยายน 2558 กิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเช้า

ชมรมวิชาการบัญชี จัดโครงการจรรยาบรรณวิชาชีพ ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องพรหมเทพ ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานกิจกรรมดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย แก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า

11222726 893209404097368 5218800686483604289 o

ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดงานอาชีวะสังสรรค์ 58 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

IMG 8004

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ แถลงข่าวการจัดงาน "อาชีวะสังสรรค์ 58" ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องไตรตรัง

11840210 689691514494188 557624878 o

คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดอาชีวะ" ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม

83815

การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 "นครเกมส์ 2015" ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

IMG 7043

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

IMG 3660

ประเมินห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง ปีการศึกกษา 2558 ณ อาคารเจ้าฟ้า ห้อง 636 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

IMG 3922

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

IMG 3704

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบทวิภาคีและการทำแผนฝึกอาชีพ สอต.2

IMG 3282

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 ครั้งที่ 6/2558

20150703 075223

แสดงความยินดี ผอ.เชี่ยวชาญ

20150701 100719

งานตลาดทุ่งคา วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

DSC 3674

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวสึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.ภูเก็ต) วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

20150626 080428

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

IMG 2786

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ สนามชัยภูเก็ต

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง (วันที่ 22 มิถุนายน 2558)

IMG 8105

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 13 มิถุนายน 2558

IMG 6902

ทำบุญเลี้ยงพระ โครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจสัมพันธ์ 2558 ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 13 มิถุนายน 2558

IMG 0174

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ออกบริการสอน 108 อาชีพ ในงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 13 ณ สนามชัย วันที่ 13 มิถุนายน 2558 (ส่งให้เมื่อวันที่ 16 เวลา 11.14 น)

 MG 8625

โครงการซ่อมเสริมศักยภาพผู้เรียน วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

โครงการวัยรุ่นใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา จัดโดยสมาคมสตรีสร้างารรค์การเมืองและสังคมไทย (สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม)

11418392 1014171055273785 1474043724 n

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเข้ารับมอบทุนการศึกษา เนื่องในพิธีสักการะและฉลองวันเกิด “องค์เทพเจ้าโป๊ยจุนเซี๊ยฮุด" วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

11211805 1118865921473968 472539822 o

ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมอบของที่ระลึกให้ครูที่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

20150601 070232

กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันวิสาขบูชา) ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) วันที่ 1 มิถุนายน 2558

20150515 094629

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวชและปวส ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

11263691 910326442344615 1318433996 n

Phuket Junior Master Chef 2015 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

06055801

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ รุ่นที่ ๑ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงแรม เดอะ รอยัส พารานิคล์ & สปา จ.ภูเก็ต

11096942 1081959085164652 493046673 n

คณะครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายาน 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

P3131276

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558

IMG 3702

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ สนามชัย จังหวัดภูเก็ต