• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

ภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการโปรแกรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่างห่อ" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 -30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม วันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ในพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส.แบค)

Warm Welcome to the Delegates from Dongsan Information Industry High School, Korea to Phuket Vocational College on January 14-16,2019

คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2562 ณ จังหวัดสตูล

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ พุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

English Skill Training for Teachers 2018 17-21 December 2018 Phuket Vocational College

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสะพานหิน อาคารอาชีวะเพลลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดกระบี่,พังงา,ภูเก็ต) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

คณะผู้บิรหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการพัฒนาอาชีพประชากรวัยแรงงาน ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ณ ห้องราไวย์ ชั้น 2 อาคารอาชีวะเพลส และ ห้อง 641 ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน อาชีวะภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2561

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ สถานประกอบการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้กับนักเรียน Mini English Program เพื่อให้นักเรียน สามารถใช้ กล้าแสดงออกในการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมเตรียมพร้อมสู่สมาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้าน พันวา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต นายสุธี ไทยเกิด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและ ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ดูแลติดตามการดำเนินงานระหว่างการอบรม และได้รับเกียรติวิทยากรจาก บริษัท ดรากอนฟลาย อิงลิชแคมป์ จำกัด

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหารและครู ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตวิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ Experts of Korea Research Institute for Vocational Education and Training (KRIVET) ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) จังหวัดภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าชายเลน ณ หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้จัดพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix-it Center ได้รับเกียรติจาก นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ประจวบ แก้วเขียว กล่าวรายงานการดำเนินงานตามโครงการ ให้บริการสอน 108 อาชีพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (โดยเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) มีนายธีระ เจี่ยสกุล ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาศิลปกรรม ได้จัดโครงการค่ายสีน้ำ สร้างสรรค์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำคณะผุู้บริหารและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 เขารัง จังหวัดภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ ฝั่งอันดามัน (SAEC) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

แผนกวิชาศิลปกรรม ได้จัดทำโครงการค่ายการ์ตูนสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่...ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น อาคารทุ่งคา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับทางกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้จัดทำโครงการอบรม "สิบแปด ต้องห้าม" ใน วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ปฐมนิเทศและประเมินคุณสมบัติแรกเข้า นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบริการอาหารและเครื่องดื่ม อาคารนริศร

แผนกศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ลานพระวิษณุกรรม อาคารทุ่งคา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ "น้องพี้ไอทีร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม" วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต

โครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรอาหารทัองถิ่น กิจกรรมวิพากษ์อาหารท้องถิ่น วันที่ 9-10 เมษายน 2561 ณ ห้อง 513 อาคารนริศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นำโดย ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมในพิธี

28335956 1884259934981057 6677619075994113569 o

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ “กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม” ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมงาน เปิดโลกสัมมนาชีพ "คนต่งห่อ" สู่ไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2561 ณ โรงยิมเนเซียน 4,000 ที่นั่ง สะพานหินภูเก็ต

นางสาวกุลริศา ตรีโชติ นายอนุสรณ์ ผิวผ่องและนายณัฐพร มณีรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำนักศึกษาเข้าร่วมการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ. วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จังหวัดตรัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เข้ารับการประเมินมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 - 15 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าอาเซียนพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พิธีพุทธ พุทธศักราช 2561 แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พิธีพุทธ พุทธศักราช 2561 แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคารวิจิตร ณ ระนอง) เพื่อความเป็นศิริมงคลและแก่วิทยาลัยฯ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาศิลปกรรม จัดโครงการ "ค่ายน้ำสร้างสรรค์บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดงานขอบคุณกรรมการสภา มุทิตา ผู้เกษียณ ประจำปี 2560 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถใน รัชการที 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 จังหวัดภูเก็ต ดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตร ณ เวทีกลางสะพานหิน
2.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถใน รัชการที9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
3.พิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีกลางสะพานหิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และ โครงการคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา บรรยายธรรม หัวข้อ "พระคุณแม่" วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ลานอาชีวสัมพันธ์ และ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสะเทือน สรรพจักร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณเต้นท์ด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (ช่อง 11)

พิธีฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2559 ในวันที่ 14-16 กรกฏาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (ช่อง 11)

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีสมโภชน์เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "การเตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โฮมเวิร์คภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครูและนักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ยินดีต้อนรับต้อนรับ คณะจากสถาบัน จิตวิทยาความมั่นคง และ สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 105 คน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เนื่องในโอกาส วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งคำขวัญปีนี้ คือ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติด” 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

IMG 3652

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต และพลตำรวจตรีธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ในโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการโรงแรม ได้เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการเข้ารับปริญญาบัตร ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ พุทธศักราช 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2560 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการเตรียมความพร้อมการ จัดการเรียนการสอน รองรับประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมชั้นสองอาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางวิมลวรรณ เจริญ คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ กำกับดูแลการสอบประเมินฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องพรหมเทพ และ ห้องเทคโนโลยีเฉพาะทาง 636 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่โลกอาชีพ "ศึกษาดูงานภายในประเทศ" ในวันที่ 30 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร ครู สถานประกอบการ ไปลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาอาชีวะ กับมหาวิทยาลัยเทียนจินประเทศจีน ในวันที่ 23 - 29 เมษายน 2560

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมรดน้ำขอพร นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในวันที่ 7 เมษายน 2560

การสัมมนานักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อสรุปผลการฝึกงานฝึกอาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม จากวิทยาลัย SMKN-57 ประเทศอินโนีเซีย ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ณ โรงแรมอินดิโกเพิร์ล หาดในยาง ภูเก็ต วันที่ 7 เมษายน 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 จัดโครงการ ซ่อมเสริมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2560

โครงการสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อเรื่อง รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน ไทยแลนด์ 4.0 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโดยนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทล.บ.58

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดงานมหกรรมวิชาชีพ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง รับชม รับฟัง ทอล์คโชว์ ก้าวไปไม่หยุดยั้งด้วยพลังของครอบครัว โดย...น้องเบส (อรพิมพ์ รักษาพล) และการแสดงของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ สะพานหิน 4000 ที่นั่ง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส แบค)

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต (เขารัง)

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ ได้เข้าประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาเว็บเพจ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กร (O.D.)และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ จังหวัดกระบี่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่คณะครู สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ ห้องกะรน บี โรงแรมเลอเมอริเดียน

งาน "กาลเกษียณ มุติตา" 58 ครูผู้พากเพียร สร้างผลงานที่ภาคภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 7000 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ กิจกรรมหน้าเสาธง

แกนนำ ปปช.รณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวันที่ 3 กันยายน 2558 กิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเช้า

ชมรมวิชาการบัญชี จัดโครงการจรรยาบรรณวิชาชีพ ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องพรหมเทพ ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานกิจกรรมดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย แก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า

11222726 893209404097368 5218800686483604289 o

ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดงานอาชีวะสังสรรค์ 58 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

IMG 8004

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ แถลงข่าวการจัดงาน "อาชีวะสังสรรค์ 58" ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องไตรตรัง

11840210 689691514494188 557624878 o

คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดอาชีวะ" ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม

83815

การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 "นครเกมส์ 2015" ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

IMG 7043

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

IMG 3660

ประเมินห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง ปีการศึกกษา 2558 ณ อาคารเจ้าฟ้า ห้อง 636 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

IMG 3922

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

IMG 3704

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบทวิภาคีและการทำแผนฝึกอาชีพ สอต.2

IMG 3282

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 ครั้งที่ 6/2558

20150703 075223

แสดงความยินดี ผอ.เชี่ยวชาญ

20150701 100719

งานตลาดทุ่งคา วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

DSC 3674

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวสึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.ภูเก็ต) วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

20150626 080428

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

IMG 2786

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ สนามชัยภูเก็ต

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง (วันที่ 22 มิถุนายน 2558)

IMG 8105

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 13 มิถุนายน 2558

IMG 6902

ทำบุญเลี้ยงพระ โครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจสัมพันธ์ 2558 ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 13 มิถุนายน 2558

IMG 0174

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ออกบริการสอน 108 อาชีพ ในงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 13 ณ สนามชัย วันที่ 13 มิถุนายน 2558 (ส่งให้เมื่อวันที่ 16 เวลา 11.14 น)

 MG 8625

โครงการซ่อมเสริมศักยภาพผู้เรียน วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

โครงการวัยรุ่นใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา จัดโดยสมาคมสตรีสร้างารรค์การเมืองและสังคมไทย (สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม)

11418392 1014171055273785 1474043724 n

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเข้ารับมอบทุนการศึกษา เนื่องในพิธีสักการะและฉลองวันเกิด “องค์เทพเจ้าโป๊ยจุนเซี๊ยฮุด" วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

11211805 1118865921473968 472539822 o

ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมอบของที่ระลึกให้ครูที่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

20150601 070232

กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันวิสาขบูชา) ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) วันที่ 1 มิถุนายน 2558

20150515 094629

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวชและปวส ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

11263691 910326442344615 1318433996 n

Phuket Junior Master Chef 2015 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

06055801

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ รุ่นที่ ๑ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงแรม เดอะ รอยัส พารานิคล์ & สปา จ.ภูเก็ต

11096942 1081959085164652 493046673 n

คณะครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายาน 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

P3131276

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558

IMG 3702

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ สนามชัย จังหวัดภูเก็ต