• 00.png
  • 01.png

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลด : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป