• 00.png
  • 01.png

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

ดาวน์โหลด : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู