• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ฝ่ายบริหาร

 

LdEGrjtF0Jr20171103102125

นายประจวบ แก้วเขียว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

16112559m08

นางกาญจนา  ทรงยศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

3909700062755

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  

16112559m04

นายสะเทือน  สรรพจักร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

rogtee

นายสุธี ไทยเกิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ