• 195.jpg
  • 295.jpg
  • ban9.jpg

ฝ่ายบริหาร

 

a1

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

a3

a5

c7

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

 นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 นางพรชนก  เฮงประเสริฐ
รักษาการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร