• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ปฏิทินการรับสมัคร และ ประกาศรายชื่อโควตา ป.ตรี วิชาการท่องเที่ยวและวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด : ปฏิทิน ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด : รายชื่อโควตา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด : รายชื่อโควตา สาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2560