• 00.png
  • 01.png

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

18275051 1708009355881269 3463912788565807589 n

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ พุทธศักราช 2560
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2560 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร