• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

18275051 1708009355881269 3463912788565807589 n

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ พุทธศักราช 2560
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2560 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร