• 00.png
  • 01.png

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

18300822 1689784784383724 4397230347765182508 n

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต