• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ระดับ ปวช 1และ ปวส 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

21750016052560

นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ระดับ ปวช 1และ ปวส 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมพิธีเปิดสารสินเกมส์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต