• 00.png
  • 01.png

นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ระดับ ปวช 1และ ปวส 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

21750016052560

นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ระดับ ปวช 1และ ปวส 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมพิธีเปิดสารสินเกมส์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต