• 00.png
  • 01.png

ขอเชิญชวน คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

img026300525560

ขอเชิญชวน คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษา
เพื่อมอบในพิธี วันไหว้ครู (15 มิถุนายน 2560)
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานแนะแนวฯ