• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

IMG 7141310525560

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ร่วมต้อนรับ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต และพลตำรวจตรีธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ในโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต