• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน