• 00.png
  • 01.png

นักศึกษาที่สมัครจะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ปี 2560 ให้เข้ารับการปฐมนิเทศและประเมินเบื้องต้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

19062560img034

ประกาศ นักศึกษาที่สมัครจะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ปี 2560 ให้เข้ารับการปฐมนิเทศและประเมินเบื้องต้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560