• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

นักศึกษาที่สมัครจะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ปี 2560 ให้เข้ารับการปฐมนิเทศและประเมินเบื้องต้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

19062560img034

ประกาศ นักศึกษาที่สมัครจะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ปี 2560 ให้เข้ารับการปฐมนิเทศและประเมินเบื้องต้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560