• 00.png
  • 01.png

พิธีฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตร

17072560m011

พิธีฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2559
ในวันที่ 14-16 กรกฏาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต