• 00.png
  • 01.png

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษามารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560

20072560nn03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษามารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต