• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษามารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560

20072560nn03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษามารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต