• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27

S  802002821072560

แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
ระดับภาค ในวันที่ 21 กรกฎาคา 2560

ผลการแข่งขัน

1. นางสาวอารียา  ธวัดดำ    เหรียญทอง

2. นางสาวกนกวรรณ   วันแรก  เหรียญเงิน

3. นางสาวธติรัตน์  ภูทอง  เหรียญทองแดง