• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)

27072560m0123

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
โดยมี นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด
และนายสะเทือน สรรพจักร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณเต้นท์ด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต