• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำโดย คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป

10082560m01

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำโดย คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งในการประดิษฐ์ในครั้งนี้ ได้เลือกออกแบบให้เป็น"ดอกดารารัตน์" โดยมี คณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาคหกรรม เป็นผู้ฝึกสอน