• 00.png
  • 01.png

โครงการ "ค่ายการ์ตูนสร้างสรรค์การเรียนรู้ สู่อาเซียน"

10082560m02

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการ "ค่ายการ์ตูนสร้างสรรค์การเรียนรู้ สู่อาเซียน"
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น อาคารทุ่งคา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาภูเก็ต
โดยมี นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด