• 00.png
  • 01.png

วันที่ 5 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาการโรงแรม

 

11092560m01

วันที่ 5 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาการโรงแรม
ได้จัดโครงการ อบรมสัมมนาการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส ชั้น2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต