• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

วันที่ 5 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาการโรงแรม

 

11092560m01

วันที่ 5 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาการโรงแรม
ได้จัดโครงการ อบรมสัมมนาการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส ชั้น2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต