• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

วันที่ 7 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาการโรงแรม

11092560m02

วันที่ 7 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาการโรงแรม
ได้จัดโครงการ อบรมการบริหารร่างกายแบบไทยสไตล์ฤาษีดัดตน
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต