• 00.png
  • 01.png

วันที่ 7 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาการโรงแรม

11092560m02

วันที่ 7 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาการโรงแรม
ได้จัดโครงการ อบรมการบริหารร่างกายแบบไทยสไตล์ฤาษีดัดตน
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต