• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

วันที่ 8 กันยายน 2560 ทางธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

11092560m03

วันที่ 8 กันยายน 2560 ทางธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้รับเกียรติจาก ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน และ รับฟังคำกล่าวรายงาน
จากนายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
และร่วมตัดริบบิ้นเปิดธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ณ อาคารปฎิพัทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต