• 04-11-60.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png
  • 24251309_1989583837988935_235733218_o.png

แผนกการโรงแรม จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

12092560m01

แผนกการโรงแรม จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า
ในวันหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวเพลส ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต