• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

วันที่ 23 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

22046031 28092560

วันที่ 23 กันยายน 2560 ทางแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ได้จัดโครงการ PHUKET VOCATIONLA COLIEGE ENGLISH CAMP 2017
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โดยโครงการนี้จัดวันที่ 23-24 กันยายน 2560