• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg

มุทิตา ผู้เกษียณ สายใจ สายใย สายสัมพันธ์ วอศ.ภูเก็ต

041025560

วันที่ 28 กันยายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้จัดงานขอบคุณกรรมการสภา มุทิตา ผู้เกษียณ สายใจ สายใย สายสัมพันธ์ วอศ.ภูเก็ต
ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต