• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ขอเชิญชวน การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 16

27112560mkk01

ขอเชิญชวน การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 16
วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2560
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต