• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

30112560mo01

นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้อง
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ณ มูลนิธิหมูบ้านตะวันฉาย เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต