• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

30112560mo01

นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้อง
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ณ มูลนิธิหมูบ้านตะวันฉาย เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต