• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

30112560mo01

นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้อง
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ณ มูลนิธิหมูบ้านตะวันฉาย เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต