• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ขอต้อนรับ ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

6-12-2560-m01

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ขอต้อนรับ ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และคณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560