• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ขอต้อนรับ ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

6-12-2560-m01

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ขอต้อนรับ ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และคณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560