• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg

ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ ระดับปวช.3และ ปวส.2 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศเลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ปวช. 3 (สอบวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560)

ดาวน์โหลด : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศเลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ปวส. 2 (สอบวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560)