• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ ประจำปี 2561 วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2560

18122560n01

ดาวน์โหลด : กำหนดการ งาน "สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ"

ดาวน์โหลด : Rress Relcase

ดาวน์โหลด : ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด : ใบสั่งซื้อ