• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ ประจำปี 2561 วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2560

18122560n01

ดาวน์โหลด : กำหนดการ งาน "สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ"

ดาวน์โหลด : Rress Relcase

ดาวน์โหลด : ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด : ใบสั่งซื้อ