• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดงาน “สัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ” ประจำปี 2561

stay3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดงาน “สัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ” ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2560 ณ เต้นท์ด้านหน้าวิทยาลัยฯ
จำหน่ายคุ้กกี้ ขนมไทย รับจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่
จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาต่าง ๆ มีพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น.
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว เป็นประธานในพิธี ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด