• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ประกาศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

04012561m0

ประกาศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
ในวันที่ 5 – 7 มกราคม 2561 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช