• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พิธีพุทธ พุทธศักราช 2561

25708012561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา
ร่วมกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พิธีพุทธ พุทธศักราช 2561
แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต