• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg

กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พิธีพุทธ พุทธศักราช 2561

25708012561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา
ร่วมกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พิธีพุทธ พุทธศักราช 2561
แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต