• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พิธีพุทธ พุทธศักราช 2561

25708012561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา
ร่วมกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พิธีพุทธ พุทธศักราช 2561
แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต