• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ร่มชายหาดผลิตพลังงานไฟฟ้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

08012560m012

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดการแข่งขัน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ร่มชายหาดผลิตพลังงานไฟฟ้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
สนใจติดต่อ สถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076 214 818