• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โจ๊กเกร็ดมณี ราคา 20 บาท

09012561joke

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดการแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
โจ๊กเกร็ดมณี ราคาขาย 20 บาท
โดยแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต