• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

โจ๊กเกร็ดมณี ราคา 20 บาท

09012561joke

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดการแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
โจ๊กเกร็ดมณี ราคาขาย 20 บาท
โดยแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต