• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง)ในหัวข้อ การประกอบอาชีพสปาในธุรกิจโรงแรม วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง)ในหัวข้อ การประกอบอาชีพสปาในธุรกิจโรงแรม วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา