• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง)ในหัวข้อ การประกอบอาชีพสปาในธุรกิจโรงแรม วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง)ในหัวข้อ การประกอบอาชีพสปาในธุรกิจโรงแรม วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา