• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 - 15 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าอาเซียนพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา