• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

54874

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ร่วมกิจกรรมวันครู อาชีวศึกษา จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 16 มกราคม 2561
ณ หอประชุมวิทยาลัยบริหารธุรกิจภาคใต้