• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานเทศกกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 10

22012561n01

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานเทศกกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 10
PHUKET LOCAL FOOD FESTIVAL 10th โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเข้าร่วมในพิธีเปิด 
ระหว่างวันที่ 20 - 24 มกราคม 2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน