• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

36509022012561

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน เปิดโลกสัมมนาชีพ "คนต่งห่อ" สู่ไทยแลนด์ 4.0
ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2561
ณ โรงยิมเนเซียน 4,000 ที่นั่ง สะพานหินภูเก็ต