• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

25012560m01

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมงาน เปิดโลกสัมมนาชีพ "คนต่งห่อ" สู่ไทยแลนด์ 4.0 
ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2561
ณ โรงยิมเนเซียน 4,000 ที่นั่ง สะพานหินภูเก็ต