• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561

13032561011

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น.
ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
นำโดย ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมในพิธี