• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2561 5 วันสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร

 

23032561ccc

ประกาศ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1และระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561
5 วัน สุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องสะพานหิน อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต