• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน) จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน) จำนวน 2 อัตรา