• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอแจ้งแก้ไขข้อความในใบแจ้งการชำระเงิน (payin) ระดับ ปวช. รายการที่ 3 เป็นค่าพัฒนาการศึกษา

30302561lll01download : วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอแจ้งแก้ไขข้อความในใบแจ้งการชำระเงิน (payin) ระดับ ปวช. รายการที่ 3 เป็นค่าพัฒนาการศึกษา    งานการเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต