• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

31906928 2168085086552041 5390896482964471808 n