• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

31906928 2168085086552041 5390896482964471808 n