• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ดาวน์โหลด :  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ