• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ดาวน์โหลด : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู