• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

แจ้งนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ทุกชั้นเรียน

new28062561

แจ้งนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ทุกชั้นเรียน ให้นักศึกษาเข้าไปปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลในศูนย์กำลังคนอาชีวะ www.v-cop.go.th 

โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็น User name และ Password สามารถกดดูคู่มือการปรับปรุงตามลิงค์ด้านล่าง

คู่มือปรับปรุง v-cop