• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

แจ้งนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ทุกชั้นเรียน

new28062561

แจ้งนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ทุกชั้นเรียน ให้นักศึกษาเข้าไปปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลในศูนย์กำลังคนอาชีวะ www.v-cop.go.th 

โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็น User name และ Password สามารถกดดูคู่มือการปรับปรุงตามลิงค์ด้านล่าง

คู่มือปรับปรุง v-cop